Kleine Podiumwagen 16 m²

Dit compacte podium van 4 m x 4 m is snel opgesteld;
Vier vlaggenmasten, een podiumrok, trapjes, stopcontacten enz maken de uitrusting compleet.

Basisuitvoering in het blauw, dewelke door bestickering kan gepersonaliseerd worden (bijvoorbeeld Haribo).

Wordt opgesteld in 30 minuten.